Çözüm Filtre A.Ş. | Endüstriyel Filtre Torbaları & Kafes İmalatı

Çözüm Filtre A.Ş. olarak filtre torbaları imalatı, filtre kafesleri imalatı ve filtre sistemleri imalatı yapmaktayız. Filtrasyon konusunda her sektörde ve her filtre çeşidiyle hizmet vermekteyiz. Daha temiz bir hava için olmazsa olmaz olan filtre torbaları, genelde jet pulse adı verilen filtre kabinlerinde kullanılır. Bu sebeple bu sisteme “Jet Pulse Torbalı Filtre” ismi verilir. Genel olarak bu sistemler bir oda büyüklüğünde olup içerisinde üstten takılmak suretiyle filtre tel kafeslerine dıştan geçirilmiş bez filtre torbaları yer almaktadır. Filtre torbaları imalatı yapılırken torbaların başlık kısmına esnek çemberli halkalar dikilmektedir ve filtre kafeslerine tam olarak tutulması sağlanmaktadır. Bu şekilde imal edilen torbalar hiçbir şekilde tozu dışarıya sızdırmamaktadır. Filtre torbalarının materyal çeşitleri sektörden sektöre değişiklik gösterebilir ve uzman görüşü alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Filtre Torbası İmalatı Nasıl Yapılmaktadır?

Filtre torbası imalatına ilk olarak kumaşın çeşidi belirlenerek başlanır. Örneğin; polyester filtre torbası imalatı gerçekleştirilecekse elyaf halindeki polyester malzeme iğnelenerek kumaş haline getirilir. Daha sonra bu kumaş su ve yağ itici özelliği kazanması için özel hidrofob sıvılara daldırılarak emprenyeli özelliğini kazanmış olur. Bir tarafı gaze işleminden geçtikten sonra sistemlere gelen tozun filtre torbalarına yapışmaması ve kaygan bir hal alması sağlanır. Daha sonra müşteri siparişine göre gelen en ve boylarda kesilerek kumaş dikimden önce son halini almış olur. Boy dikme hatlarında kumaş boydan boya zincir şeklinde dikilerek herhangi bir toz kaçağına izin vermeyecek şekilde dikilir. Daha sonra alt kısmına kapak dikimi gerçekleştirilir ve başlık kısmına ise esnek çemberli halka monte edilir. Filtre torbası fazla ipliklerinden temizlenerek çuvallarda paketlenir ve sevkiyata hazır hale getirilir.

Filtre Torbası Seçimi Neye Göre Belirlenir?

Filtre torbası çeşidinin belirlenmesinde en önemli etken sıcaklıktır. Sektörün çalışmış olduğu sıcaklık derecesi ne kadar yükselirse, sıcaklığa dayanıklı torba kullanılması gerekliliği bir o kadar artar. Filtre torbalarının seçiminde bir diğer etken olan parametreler ise asit, alkali, hidroliz, solvent ve oksit mukavemetleridir. Bu parametreler sektörlerin ihtiyacına göre torba çeşidinin belirlenmesinde önemlidir. Aşağıda torba çeşitleri ve sıcaklığa dayanıklılık değerleri verilmiştir.

POLYESTER FİLTRE TORBASI

Polyester filtre torbasının sürekli çalışma sıcaklığı 150 derecedir. Genel olarak hemen hemen her sektörde sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Hem maliyet açısından hem de çoğu sektörde sorunsuz çalışabilmesinden dolayı tercih sebebidir. Diğer tüm torbalar gibi kopma mukavemeti yüksek ve iç dokuludur.

META-ARAMİD (NOMEX) FİLTRE TORBASI

Meta-Aramid (Nomex) filtre torbası çalışma sıcaklığı yüksek olan sektörlerde tercih sebebidir. Demir-çelik eritme tesisleri, asfalt plentleri gibi çalışma sıcaklığının yüksek olduğu tesislerde gelen sıcak hava ve tozun torbayı eritmemesi maksadıyla kullanılmaktadır. Sürekli çalışma sıcaklığı 200 derece, maksimum çalışma sıcaklığı ise 220 derecedir.

ANTİSTATİK FİLTRE TORBASI

Antistatik filtre torbası çimento fabrikaları, metal işleme tesisleri, ahşap fabrikaları, tahıl ambarları, gübre fabrikaları, taş ocakları, plaster fabrikaları, eritme tesisleri, polisaj fabrikaları, kurşun fabrikaları gibi tesislerde tercih edilmektedir. Bunun sebebi filtre sistemine gelen tozların elektrik yükü taşıyor olmasıdır. Antistatik filtre torbaları içeriğinde bulunan antistatik teller sayesinde bu elektriklenmeyi önlemekte ve olası yangınlardan ve sistemin kullanılamaz hale gelmesinden kurtarmaktadır.

POLYESTER PTFE FİLTRE TORBASI

İç dokusunda multifilament polyester bulunan polyester PTFE filtre torbasının sürekli çalışma sıcaklığı 260 derecedir. Çalışma sıcaklığının yüksek olduğu ve filtre kabinine gelen havanın ve tozun yüksek sıcaklıkta olduğu tesislerde kullanılmaktadır.

CAM ELYAF FİLTRE TORBASI

Cam elyaf filtre torbasının iç dokusu ve malzemesi %100 cam elyaftır. Fiber glass olarak da geçen bu kumaşın sürekli çalışma sıcaklığı son derece yüksektir ve 275 derecede çalışmaktadır. Maliyet açısından pahalı bir kumaş olsa da çalışma sıcaklığının çok yüksek olduğu sektörlerde kullanılması önem arz etmektedir.

POLYİMİDE P84 FİLTRE TORBASI

Polyimide P84 filtre torbası (kısaca P84) yine aynı şekilde çalışma sıcaklığı çok yüksek olan sistemlerde kullanılmaktadır ve 260 derecede çalışmaktadır. Asit, alkali, hidroliz, solvent ve oksit mukavemetleri oldukça iyi olan bu torbaların kullanım alanları sektörden sektöre değişmektedir.

Türkiye’nin endüstriyel filtre imalatçısı…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store